ضمانت برگشت وجه

ضمانت برگشت وجه ایران بوم گردی


گردشگران عزیز! اگر خدمات تعهد شده اقامتگاه با خدماتی که شما دریافت می‌‌کنید مغایرت داشته باشد ما پول شما بر می‌گردانیم
اقامتگاه به من تحویل داده نشد!!!

اگر به هر دلیلی میزبان نتواند اقامتگاه را در تاریخ و زمان درج شده در فاکتور رزرو، به شما تحویل دهد، شما می‌توانید تا 24 ساعت از شروع اقامت، کارشناسان ما را از وضعیت پیش آمده مطلع کنید و در صورت استفاده نکردن از خدمات اقامتگاه، نسبت به پیگیری کنسلی رزرو و برگشت وجه اقدام نمایید.


list-new
اقامتگاه با مشخصات ثبت شده مطابقت ندارد!!!

اگر اقامتگاهی که تحویل گرفتید که با مشخصات و آدرس نوشته شده در سامانه ایران بوم گردی مطابقت ندارد، شما می‌توانید تا 24 ساعت از شروع اقامت کارشناسان ما را از وضعیت پیش آمده مطلع کنید و در صورت استفاده نکردن از خدمات اقامتگاه، نسبت به پیگیری کنسلی رزرو و برگشت وجه اقدام نمایید.

اطلاعات بیشتر ...

اگر اقامتگاه تحویل داده شده اختلاف اساسی و تاثیرگذاری(امکانات اساسی اقامتگاه، آدرس اقامتگاه و یا ساختمان اقامتگاه) با آنچه درسامانه ایران بوم گردی ارائه شده، داشته باشد شما می‌توانید از طرح ضمانت برگشت وجه این سامانه رزرواسیون استفاده نمایید.


میزبان رزرو را کنسل کرد !!!

اگر میزبان قبل از شروع زمان رزرو به هر دلیلی، رزرو را کنسل کند، ایشان موظف است گزینه جایگزین برای اقامت شما معرفی کند و اگر موفق به پیشنهاد گزینه جایگزین نشد و یا اینکه گزینه جایگزین مورد رضایتتان نبود، شما مشمول ضمانت برگشت وجه در ایران بوم گردی می‌باشید.


فرایند برگشت وجه در سامانه ایران بوم گردی این اطمینان را به شما می‌دهد که همان اقامتگاهی که با مشخصات ثبت شده انتخاب کردید را در زمان مقرر تحویل بگیرید و یا اینکه با استفاده از طرح ضمانت برگشت وجه، مبلغ واریزی را بدون کسر هیچ کارمزدی دریافت کنید.