اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا گالش کلا به همراه اطلاعات و رزرو