اقامتگاه ها بوم گردی، خانه روستایی روستا فخر آباد به همراه اطلاعات و رزرو